Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

0709Pe1 sporočil: 1
Kot odgovor uporabniku vojc17 objavljamo sledeče pojasnilo.

Kumulativni donos od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2012 je znašal 75,11%, kar predstavlja povprečni letni donos 5,07%. Pokojninska družba A, d.d. je vsako leto svojim zavarovancem pripisala pozitiven donos in v nobenem letu ni zabeležila negativnega donosa. Sredstva zavarovancev se vodijo na individualnih računih in vsak zavarovanec lahko kadarkoli vpogleda preko spletnega računa koliko ima že prihranjenih sredstev.

V maju 2013 izplačujemo dodatno pokojninsko rento že preko 800 zavarovancem, ki dobijo vsak mesec izplačano dodatno pokojnino. V letu 2013 smo ponovno znižali našo upravljavsko provizijo na 0,55% letno. Vse obveznosti do naših zavarovancev izpolnjujemo v najkrajših možnih rokih znotraj zakonsko predpisanih rokov.

Pokojninska družba A, d.d.