Strani: 1

anon-157433 sporočil: 3.720
[#2113662] 14.05.13 12:19
Odgovori   +    20
Pokojninska družba A?

Nov nateg. Ne nasedajte pošteni sodržavljani! Klasična Ponzijeva shema. Sprotno denar porabijo za mastne plače in privilegije, pri izplačilu pa ...
anon-164633 sporočil: 2.356
[#2113692] 14.05.13 12:42 · odgovor na: anon-157433 (#2113662)
Odgovori   +    12
[vojc17]
Pokojninska družba A?

Nov nateg. Ne nasedajte pošteni sodržavljani! Klasična Ponzijeva shema. Sprotno denar porabijo za mastne plače in privilegije, pri izplačilu pa ...
Razen rednega pokojninskega zavarovanja je vse DAVEK ZA NORCE in nateg brez primera. Vse te družbe na račun lahkovernih ali v to potisnjenih (Modra zavarovalnica)denar porabijo za lepe plače in pranje denarja s svetovalnimi pogodbami....... Sploh ne razumem tiste osebe, ki sama prostovoljno to vplačuje, mora imet skisane možgane.
anon-169504 sporočil: 2.361
[#2113762] 14.05.13 14:03 · odgovor na: anon-164633 (#2113692)
Odgovori   +    11
[k24]
> [vojc17]
> Pokojninska družba A?
>
> Nov nateg. Ne nasedajte pošteni sodržavljani! Klasična Ponzijeva shema. Sprotno denar porabijo za mastne plače in privilegije, pri izplačilu pa ...

Razen rednega pokojninskega zavarovanja je vse DAVEK ZA NORCE in nateg brez primera. Vse te družbe na račun lahkovernih ali v to potisnjenih (Modra zavarovalnica)denar porabijo za lepe plače in pranje denarja s svetovalnimi pogodbami....... Sploh ne razumem tiste osebe, ki sama prostovoljno to vplačuje, mora imet skisane možgane.
1. Kar se tiče dodatnega zavarovanja se delno strinjam. Je slaba naložba. Ima nizek donos glede na tveganje, ki ni zanemarljivo (denar vlagajo v državne obveznice, ki jih potem vrednotijo po "hold to maturity"). Če ti vplačilo častijo delodajalci, se še vedno izplača. Ni pa to nateg: mnogo nas je po poteku 10 let že dvignilo denar in smo dobili obljubljene zneske + presežek nad zajamčenim donosom. Je pa res, da velik del izplačila pobere pogoltna država. Plače imajo v pokojninskih družbah verjetno res solidne, kar me ne moti. Če veš za pranje denarja, daj ovadbo.

2. Kar se tiče obveznega pokojninskega zavarovanja se sploh ne strinjam s tabo. To je večji nateg kot karkoli drugega. Ne veš niti koliko in kdaj boš dobil izplačano. Hkrati si prisiljen plačevati visoke prispevke, ki jih sproti zapravi generacija, ki je v svoji kratki delovni dobi plačevala po nekaj evrov mesečno in je bankrotirala (najmanj eno) državo.
zoran13 sporočil: 2.151
[#2113814] 14.05.13 14:52
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: zoran13 14.05.2013 14:53
NOVA OMEJUJOČA DOLOČILA

Glede na določila nove pokojninske zakonodaje, ki z januarjem 2013 omejuje enkratne dvige privarčevanih sredstev iz svojega pokojninskega zavarovanja, je smotrno, da si vsak naredi premoženjsko bilanco upoštevaje, da je izplačilo po 10 letih obdavčeno z 25% akontacije dohodnine, 1% izstopnih stroškov in zavedanju, da gre izplačilo tudi v dohodninsko napoved, pač glede na uvrstitev v kateri dohodninski razred spadamo, seveda ob upanju, da ga zaradi izplačila, ne presežemo in se uvrstimo v še višjega. Ob prekinitvi pokojninskega zavarovanja, seveda enkratno gotovinsko izplačilo usmerimo v bolj donosne naložbe. Ob tem se je potrebno tudi zavedati, da s tem izgubimo tudi možnost optimiranja davčne bilance, saj je to še edina nam dana možnost, da si s plačilom dodatnega pokojninskega zavarovanja, znižamo svoje davčne obveznosti. Po drugi strani, pa si z izplačilom pokojninske rente iztržimo za polovico manjše davčne dajatve, a ob dejstvu, da se za določen čas, pač izplačuje mesečna pokojninska renta, recimo 5 do 10 letna, a bi po pravilih morala biti doživljenjska...

Škloc za pokojninske prihranke
Pred kratkim sprejeta pokojninska reforma prinaša precej novosti tudi za dodatne pokojnine iz drugega pokojninskega stebra; najbolj boste občutili to, da prihrankov po 10 letih varčevanja ne bo več mogoče dvigniti; pričakujte tudi več naložbenega adrenalina in še kaj...
mojefinance.finance....-prihranke

Za vse kar je zapisano v uvodnem delu, je pri vsemu skupaj še kako pomembna in odločujoča starost zavarovanca. Tako nekdo, ki je izpolnil določilo o najmanj 10 letnemu ali 120 mesecev trajanju zavarovanja, nima pa še starosti 58 let ali pa druga možnost predčasnega izplačila dodatne starostne pokojnine pri 15 letnemu ali 180 mesečnemu trajanju zavarovanja in izpolnjenim 53 letom, nima niti mnogo možnosti izbire.
Ob dejstvu, da so bile prve pokojninske police sklenjene leta 2001, potem ta zadnja določba pomeni, da bi obdobje 15 let ali 180 mesecev sklenjenega pokojninskega zavarovanja, nastopilo šele v letu 2016.
Seveda gre pri pokojninskih družbah, zavarovalnicah in bankah, pričakovati odpore, ob sedanjih spremembah pokojninske zakonodaje in ob mnoštvu podanih zahtevkih za enkratne dvige privarčevanega denarja, vendar ne gre pričakovati, da bo kljub davčnim močno diskriminatornih določbam, omenjenih zgoraj, zavarovanec težko presodil, da bo svoja že tako nelikvidna sredstva, pustil v upravljanje znova njim, še za eno tako dolgo obdobje nelikvidnosti. Zlasti pa to, ne, ob takšni doseženi donosnosti pokojninskih družb, zavarovalnic in bank in preostanek sredstev vsekakor usmeril v bolj donosne naložbe...


Splošni pogoji za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu PN-S01

Pridobitev pravice do izplačevanja dodatne starostne pokojnine in predčasne dodatne starostne pokojnine

28.člen

(1) Dodatna starostna pokojnina se prične izplačevati ob redni starostni upokojitvi po določilih ZPIZ-1, vendar ne pred zavarovančevim dopolnjenim 58.letom starosti in potekom 120 mesecev od vključitve v pokojninski načrt.

(2) Če zavarovanec ni več vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-1, pridobi pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine pod pogojem, da je bil vključen v dodatno starostno zavarovanje najmanj 180 mesecev in je dopolnil 53 let.

(3) Če se zavarovanec redno ali invalidsko upokoji pred potekom 120 mesecev od vključitve v dodatno starostno zavarovanje ali pred dopolnjenim 58.letom starosti, lahko dvigne odkupno vrednost police v enkratnem znesku ali se z zavarovateljem dogovori o mirovanju zavarovanja do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine.

NOVA OMEJUJOČA DOLOČILA

Kot je bilo že povedano zgoraj o enkratnih izplačilih in že kar diskriminatornih davčnih obremenitvah, si sedaj lahko pogledamo, kaj nam obljubljajo nekatere pokojninske družbe za izplačilo mesečne pokojninske rente in sicer:

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Informativni izračun dodatne pokojnine glede na višino privarčevanih sredstev

DOŽIVLJENJSKA RENTA - izplačuje se do do smrti zavarovanca

Stanje na računu:
3.000 € - 11,75 €
5.000 € - 19,59 €
10.000 € - 39,18 €
15.000 € - 58,77 €
20.000 € - 78,36 €
25.000 € - 97,95 €

PRVA RENTA - življenjska mešana renta z nezgodnim zavarovanjem*
Stanje na računu:
3.000 €
2 leti - 99,13 €
5 let - 43,81 €

5.000 €
2 leti - 171,04 €
5 let - 75,19 €
7 let - 55,91 €
10 let - 41,24 €

10.000 €
5 let - 153,64 €
7 let - 113,98 €
10 let - 83,80 €
15 let - 60,16 €
20 let - 48,40 €

15.000 €
5 let - 232,09 €
7 let - 172,04 €
10 let - 126,36 €
15 let - 90,57 €
20 let - 72,68 €
25 let - 62,02 €

20.000 €
5 let - 310,54 €
7 let - 230,10 €
10 let - 168,93 €
15 let - 120,98 €
20 let - 97,03 €
25 let - 82,75 €

25.000 €
5 let - 388,99 €
7 let - 288,17 €
10 let - 211,49 €
15 let - 151,39 €
20 let - 121,37 €
25 let - 103,49 €
* mešana renta vsebuje tudi doživljenjsko nezgodno zavarovanje za primer smrti s kritjem 4.000 € in pogrebnino v višini 4-kratnika rente

Izračun višine mesečne rente je narejen za osebo staro 60 let in pogojih v januarju 2013
* V izračunih ni upoštevanih izstopnih stroškov.
* Akontacija dohodnine ob izplačilu se ne obračunava, če je znesek rente manjši kot 160 €.
* V davčno osnovo se všteva 50% pokojninske rente.
* Znesek rente v dogovorjeni višini se izplačuje v dogovorjeni garantirani dobi.
* Dosmrtno ste zavarovani z plačilom 1 € za primer nezgodne smrti v višini 4.000 €.
* Ponudba rente zajema tudi pogrebnino, ki se izplača dedičem ob smrti zavarovanca, ne glede na to ali je smrt nastopila zaradi nezgodne ali naravne smrti.
* Če zavarovanec umre pred iztekom dobe, za katerega je bila renta podpisana, se renta do poteka zajamčene dobe izplačevanja izplačuje novemu upravičencu-dediču,ki ga ob podpisu rente navede zavarovanec.

NOVA OMEJUJOČA DOLOČILA

Ob že vsemu povedanemu, bi bilo potrebno dodati še sprejem novih določil Evropske direktive o izenačitvi zavarovalnih premij za ženske in moške, t.j."Unisex", ki so začele veljati z 22.decembrom 2012, kar je obvezujoče tudi za vse naše zavarovalnice, da tega dejavnike ne smejo več upoštevati pri določanju zavarovalnih premij.
Ta izenačitev zavarovalnih premij, pa žal vpliva tudi na višino izplačil pokojninskih rent. Zaradi višje smrtnosti so bili moški pred izenačitvijo upravičeni do višjih izplačil pokojninskih rent, saj na višino rent, ki so se izplačevale pred izvedbo ukrepov 22.decembra 2012 pa poenotenje nima vpliva. Nekateri izvajalci pokojninskih načrtov višine rent še niso poenotili, saj navajajo kot vzrok nejasno zakonodajo, saj pričakujejo, da bodo o poenotenju pokojninskih rent, za to pristojni organi dokončno stališče šele oblikovali...

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Ob njihovem obvestilu o stanju in vplačanih sredstvih za leto 2012 je bila tudi seznanitev z nekaterimi drugimi novostmi in sicer:

Črpanje privarčevanih sredstev

ZPIZ-2 omejuje pravico do črpanja kolektivno privarčevanih sredstev pred upokojitvijo. Sredsteva se zavarovancu izplačajo v obliki pokojninske rente, v enkratnem znesku pa le, če je vsota teh sredstev manjša od 5.000 €. Kljub temu za sredstva, ki so bila vplačana do 31.12.2012, še naprej velja pravica do enkratnega izplačila po preteku 10 let. Razpolaganje z individualno privarčevanimi sredstvi ostaja nespremenjeno.

Renta ali dodatna pokojnina

Zavarovanci, ki so se že upokojili, lahko po 01.juliju 2013 zbrana sredstva lahko koristijo v obliki dodatne pokojnine, ne glede na 120-mesečno vklučenost in starost, saj bo po novem pogoj za uveljavitev pravice do dodatne pokojnine upokojitev. Pravico do predčasne dodatne pokojnine pa posameznik dobi, ko dopolni starost 53 let in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Nove naložbene politike

ZPIZ-2 prinaša možnost varčevanja z bolj dinamično naložbeno politiko v okviru skladov življenjskega cikla. Ob uvedbi novih skladov bomo obstoječe zavarovance o tem obvestili in jim ponudili možnost prehoda.


ZADRŽEVANJE DENARJA ZAVAROVANCEV

Ob že vsemu povedanemu in med drugim tudi o temu, da zavarovanec po 10 letih oziroma pretečenih 120 mesecih varčevanja v prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, zapusti pokojninsko družbo, zavarovalnico ali banko in zahteva, svoja na njegovem osebnem računu zbrana sredstva. Prav sedaj potekajo na vse strani medijsko pozitivistična sporočila finančnih institucij, kako je pametno in oh in sploh, skleniti in varčevati za dodatno pokojnino. Res pa je tudi, da so nam naše obstoječe pravice ponovno omejili, na dvig denarnih sredstev, ki so zbrana na osebnih pokojninskih računih do 31.12.2012. Že tako ali tako smo imeli sredstva na osebnem pokojninskem računu ves čas nelikvidna vsaj 10 let. Kot že povedano so enkraten dvig sredstev obdavčili z 25 % akontacije dogodnine, 1% izstopne provizije in s tem, da gre preostalo izplačilo še v dohodnino, to izgleda takole:

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

S podpisom te izjave izjavljam, da sem seznanjen z vsemi posledicami v primeri izplačila sredstev in sicer, da se od zneska odbijejo 1% izstopni stroški, 25% akontacija dohodnine in da lahko sledi še dodatno doplačilo dohodnine v višini 16%. Pogoj za izplačilo je 120 mesecev vključenosti v primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V kolikor ta pogoj ob prejemu dokumentacije še ni izpolnjen, začne teči izstopni rok po izpolnitvi tega pogoja.

Enkratni dvig sredstev lahko vpliva tudi na socialne transferje v družini:
- višje plačilo vrtca (preskok enega razreda pomeni približno 450 € več plačila
- nižjo štipendijo ali izgubo štipendije otrok

Vrednost premoženja na dan 31.12.2012: 6.275,03 €
Izstopni stroški: 62,75 €
Akontacija dohodnine 25%: 1.553,07 €
Skupni odtegljaj ob nakazilu: 1.615,82 €
Izplačilo na TRR: 4.659,21 €
Možno doplačilo dohodnine zavezanca - dodatnih 16%: 993,96 €
Možni končni neto prejemek: 3.665,25 €
Možni skupni stroški: do 42 %

ZADRŽEVANJE DENARJA ZAVAROVANCEV

Z vsemi odbitki nam tako država legalno pobere vsaj 25% akontacije dohodnine ter doplačilo dohodnine v skupnem znesku 2.547,03 €, kar pomeni po današnjih cenah, malenkost manj kot 2 unči zlata oziroma skorajda 2 unčna kovanca Kitajske pande.
moro.si/izdelek.php?kateri=108

V tem smislu je takšna obdavčitev vlagateljev, ki varčujejo za svojo pokojnino, diskriminatorna, necivilizacijska, neetična in nehumana, posebej pa je jasno, kaj je mislil zakonodajalec, ko je v besedilo Splošnih pogojev za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje v 18.členu pod točko 3. zapisal tudi, da mora Zavarovanec oziroma upravičenec poleg davka navedenega v prvem ostavku tega člena plačati vse prispevke in davke, ki jih je ali bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja pogodbe. Posebej pa je to vprašljivo tudi v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi, ki jih ima vlagatelj, saj so med drugim življenjska naložbena zavarovanja po 10 letih vlaganj docela neobdavčena in na takšen način v priviligiranem položaju. Zato bi se bilo potrebno vprašati o morali in etiki zakonodajalcev in vse tistih sodelujočih, ki so sprejelo za vlagatelje takšne diskriminatorne odredbe in obdavčitve, ki samo še polnijo že tako prazne državne blagajne, žal še vedno na rovaš ubogega varčevalca.
Prav gotovo pa bi morali takšne naložbene produkte uvrstiti tudi med Najbolj nevarne naložbene produkte v Evropi, ki jih prav sedaj izbirajo, saj dosegajo in celo presegajo izvedene finančne instrumente, saj je pri teh meja obdavčenja in njihovi prodaji v 1 letu, še vedno previsokih 40%.
www.dangerous-finance.eu
www.zps.si/osebne-fi...Itemid=667

IZPLAČILO Z ZADRŽEVANJEM SREDSTEV

* 30 dni + 92 dni + 30 dni = 151 dni
* teoretična predpostavka najdaljšega časovnega izplačila

Njihovo obvestilo:
Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

Zavarovanec, ki je pri Skupni pokojninski družbi d.d. predal popolno dokumentacijo v mesecu decembru 2011 je prejel izplačilo na svoj račun dne 24.04.2012, kar potrjuje že vse zapisano.
janbrezveznjak sporočil: 3.961
[#2113933] 14.05.13 16:55
Odgovori   +    13
Kar vidim tega mladenica, ki se je danes zaposlil na delovno mesto nekoga, ki se je ravnokar pospravil v penzijo. Novopeceni penzijonist bo naslednjih nekaj desetletij prejemal penzijo v visini 1000 eur, mladenic, ki je prisel na nkegovo delovno mesto pa bo imel placo 650 eur.
Zajebi pokojninski sistem, to je preplacevanje starih krot, ki nostalgirajo po stari jugi in volijo komuniste ter nam bo zaradi njih se destletja edino zelje iz riti lezlo.
Mrnjafko sporočil: 541
[#2114444] 15.05.13 10:49
Odgovori   +    4
Pa kaj ste na drogi? Tej državi zaupati denar?! V Nemčiji vsak trenutek veš, koliko imaš prišparanega v pokojninskem skladu, kaj pa tukaj? Pljačka čista!
0709Pe1 sporočil: 1
[#2114520] 15.05.13 11:47 · odgovor na: anon-157433 (#2113662)
Odgovori   +    0
Kot odgovor uporabniku vojc17 objavljamo sledeče pojasnilo.

Kumulativni donos od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2012 je znašal 75,11%, kar predstavlja povprečni letni donos 5,07%. Pokojninska družba A, d.d. je vsako leto svojim zavarovancem pripisala pozitiven donos in v nobenem letu ni zabeležila negativnega donosa. Sredstva zavarovancev se vodijo na individualnih računih in vsak zavarovanec lahko kadarkoli vpogleda preko spletnega računa koliko ima že prihranjenih sredstev.

V maju 2013 izplačujemo dodatno pokojninsko rento že preko 800 zavarovancem, ki dobijo vsak mesec izplačano dodatno pokojnino. V letu 2013 smo ponovno znižali našo upravljavsko provizijo na 0,55% letno. Vse obveznosti do naših zavarovancev izpolnjujemo v najkrajših možnih rokih znotraj zakonsko predpisanih rokov.

Pokojninska družba A, d.d.
tjamni5 sporočil: 206
[#2114953] 15.05.13 20:37
Odgovori   +    3
Qrc pa taka dodatna pokojnina, da več vplačaš kot pa na koncu ven dobiš...
bc123a sporočil: 47.141
[#2114956] 15.05.13 20:42
Odgovori   +    5
Zadnja sprememba: bc123a 15.05.2013 20:44
He, he, he:

Reševanje podjetij je vlada začela z jamstvom za Cimos. Da bi razumeli politično motivacijo reševanja tega podjetja je potrebno razumeti njegovo lastniško strukturo. Ideologija nacionalnega interesa je v majhni Sloveniji povzročila precejšnjo lastniško prepletenost večjih družb in s tem tudi sistemsko tveganje. Tako ima v družbi Cimos Prvi pokojninski sklad vezanih kar 44% vseh sredstev. Delnico Cimosa pokojninski sklad vrednoti po skoraj 7 evrov, v resnici pa je morda vredna 1 evro. Vendar se tega ne sme priznati, saj bi padec delnice na njeno realno vrednost razvrednotil pokojninske prihranke 30.000 ljudi, večinoma iz javnega sektorja. Zato tudi ni mogoče najti zasebnega investitorja ali banke, ki bi posodila denar brez državnega jamstva. In zato ni bil dosežen prvi dogovor s Cimosom lanskega decembra, saj lastniki niso bili pripravljeni pristati na nižjo ceno delnice. Zakaj so se pri Prvem pokojninskem skladu odločili vezati 44% vsega premoženja v Cimos bi veljalo vprašati predsednika nadzornega odbora Modre zavarovalnice, ki sklad upravlja - sindikalista Branimirja Štruklja?


libertarec.blogspot....nikar.html

Prva Pokojninska je bila naloudana z grcijo in obveznicami enelbe, pa tako naprej. Skratka v nalozbah, od koder bi verjetno njeni klienti pobegnili, kar hitro bi se dalo, ce bi imeli moc locenega upravljanja s svojim delezem.
crt sporočil: 21.084
[#2114972] 15.05.13 21:09 · odgovor na: bc123a (#2114956)
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: crt 15.05.2013 21:10
[bc123a]
Prva Pokojninska je bila naloudana z grcijo in obveznicami enelbe, pa tako naprej. Skratka v nalozbah, od koder bi verjetno njeni klienti pobegnili, kar hitro bi se dalo, ce bi imeli moc locenega upravljanja s svojim delezem.
pazi, to sta razlicni stvari.

"prva pokojninska druzba" (danes mislim da "prva osebna zavarovalnica") je privat zadeva, sefica je AZK. www.prva.net/

"prvi pokojninski sklad" je pa drzavna zadeva, nastala (mislim da ne samo, vendar tudi) iz pokojninskih bonov (tisti izum toneta ropa, za katerega uporabo se je odlocil minoren procent delnicarjev pidov in tako pripeljal do karikature "kaj dela tone? isce pokojninske bone" kot priredbe mislim da simobilove reklame v tistem casu).

www.modra-zavarovaln...ev-druzbe/

PPS deluje mislim da v okviru "modre zavarovalnice", ki je nastala z delitvijo iz kada. in ta cimos imajo v tem ohoho procentu not ze ohoho casa.
bc123a sporočil: 47.141
[#2114983] 15.05.13 21:18 · odgovor na: crt (#2114972)
Odgovori   +    2
[crt]
> [bc123a]
> Prva Pokojninska je bila naloudana z grcijo in obveznicami enelbe, pa tako naprej. Skratka v nalozbah, od koder bi verjetno njeni klienti pobegnili, kar hitro bi se dalo, ce bi imeli moc locenega upravljanja s svojim delezem.

pazi, to sta razlicni stvari.

"prva pokojninska druzba" (danes mislim da "prva osebna zavarovalnica") je privat zadeva, sefica je AZK. www.prva.net/

"prvi pokojninski sklad" je pa drzavna zadeva,
Poznam razliko, po oddaji komentarja sem se zacel zavedati, da je tekst nekoliko dvoumen.

Point je, da ni samo PPS naloudan z dvomljivo robo :)

Ceprav je za tem, treba je reci, to naravna posledica drzavne regulative, zahteve o garantiranem donosu plus varnosti nalozbe. In potem se pac zalozis z ziher stvarmi, ki imajo visoke donose. Npr. grske obveznice :)
nastala (mislim da ne samo, vendar tudi) iz pokojninskih bonov (tisti izum toneta ropa, za katerega uporabo se je odlocil minoren procent delnicarjev pidov in tako pripeljal do karikature "kaj dela tone? isce pokojninske bone" kot priredbe mislim da simobilove reklame v tistem casu).
Aha, ce se ne motim je vsaj del te zavarovalnice na infuziji iz neke ze zdavnaj pozabljene placne reforme, kjer je JS dosegel del dviga plac v cashu, del pa kao kot nalozbo v ekstra drzavni pokojninski sklad (kot da bi takrat ze obstojecih slucajno manjkalo)...
mimoidoci sporočil: 5.227
[#2114991] 15.05.13 21:35 · odgovor na: crt (#2114972)
Odgovori   +    2
[crt]

PPS deluje mislim da v okviru "modre zavarovalnice", ki je nastala z delitvijo iz kada. in ta cimos imajo v tem ohoho procentu not ze ohoho casa.
Aja, pol pa uredu.
crt sporočil: 21.084
[#2115067] 16.05.13 05:27 · odgovor na: mimoidoci (#2114991)
Odgovori   +    2
[mimoidoci]
> [crt]
>
> PPS deluje mislim da v okviru "modre zavarovalnice", ki je nastala z delitvijo iz kada. in ta cimos imajo v tem ohoho procentu not ze ohoho casa.

Aja, pol pa uredu.
jah, uredu je bolj kot ne ves ta cas priblizno enako, se pravi isti kurac, s posebnim poudarkom na kurac.
chef sporočil: 2.927
[#2115227] 16.05.13 09:42 · odgovor na: (#2114955)
Odgovori   +    0
To seveda drži (če ne sprhni), najbrž pa si dovolj mlad da veš, kaj lahko danes narediš z recimo v zemljo zakopanimi boni in dinarji.
chef sporočil: 2.927
[#2115295] 16.05.13 10:27 · odgovor na: (#2115277)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: chef 16.05.2013 10:28
Tipično slovensko ;) Kje piše, da jaz kam vlagam in kaj se meni zdi najboljša rešitev ipd? Napisal sem ti samo, da tvoja teorija o "zakopavanju denarja in ohranjanju vrednosti" ne pije vode. Če bi zakopaval zlato recimo, se ne bi oglasil. Ampak ok, ti že veš kaj boš naredil s kupom zakopanih evrov čez 30 let ;)
chef sporočil: 2.927
[#2115321] 16.05.13 10:50 · odgovor na: (#2115318)
Odgovori   +    0
Vem da nisi, ker sicer ne bi pisal takih neumnosti.
anon-187668 sporočil: 5.835
[#2115435] 16.05.13 12:09 · odgovor na: chef (#2115295)
Odgovori   +    0
[chef]
... teorija o "zakopavanju denarja in ohranjanju vrednosti" ne pije vode. Če bi zakopaval zlato recimo, se ne bi oglasil.
Kdor misli zakopavati zlato, naj prej pogleda graf, ki prikazuje povprečne letne vrednosti za 1 unčo zlata. Danes je vrednost kovine - ki se večinoma uporablja za okraševanje - precej precenjena, imho. Cena zlata, ki se je v začetku leta gibala nad 1600 $ za 1 unčo, lahko zdrsne na 36 $, kot je bila leta 1970.
chef sporočil: 2.927
[#2115610] 16.05.13 14:02 · odgovor na: (#2115345)
Odgovori   +    1
Vseeno mi je, ampak pisat da je bolje zakopat denar, kot pa ga dat ne vem kam je pač neumnost. Ker si z boni in dinarji recimo danes nimaš kaj pomagati. Če si imel na kaki knjižici se je vsaj sproti konvertiralo. Sej večina jih razume ;)

Strani: 1