Strani: 1

1banka1 sporočil: 2.182
[#2004556] 12.02.13 12:44
Odgovori   +    8
Pa ste prepričani ,da se čez pol leta ta zakon ne bo spremenil.
Rac sporočil: 4.590
[#2004630] 12.02.13 13:22 · odgovor na: 1banka1 (#2004556)
Odgovori   +    7
Mislim, da se ta zakon spreminja na 2 leti. :)
anon-45716 sporočil: 90
[#2004790] 12.02.13 14:43 · odgovor na: Rac (#2004630)
Odgovori   +    1
Mislim da se je spremenil vsaj 2 leti prepozno (ZPIZ-2)
1banka1 sporočil: 2.182
[#2004996] 12.02.13 16:11 · odgovor na: Rac (#2004630)
Odgovori   +    0
Au,kako olajšanje.Se pravi za polno delovno dobo se bo spremenil samo 20x.In seveda vsakič na bolje.Za koga,se pa tudi ve.
murje sporočil: 3.724
[#2005016] 12.02.13 16:20
Odgovori   +    5
NOVE OMEJITVE ZA NAS

Glede na določila nove pokojninske zakonodaje, ki z januarjem 2013 omejuje enkratne dvige privarčevanih sredstev iz svojega pokojninskega zavarovanja, je smotrno, da si vsak naredi premoženjsko bilanco upoštevaje, da je izplačilo po 10 letih obdavčeno z 25% akontacijo dohodnine, 1% izstopnih stroškov in zavedanju, da gre izplačilo tudi v dohodninsko napoved, pač glede na uvrstitev v kateri dohodninski razred spadamo, seveda ob upanju, da ga zaradi izplačila, ne presežemo in se uvrstimo v še višjega. Ob prekinitvi pokojninskega zavarovanja, seveda enkratno gotovinsko izplačilo usmerimo v bolj donosne naložbe. Ob tem se je potrebno tudi zavedati, da s tem izgubimo tudi možnost optimiranja davčne bilance, saj je to še edina nam dana možnost, da si s plačilom dodatnega pokojninskega zavarovanja, znižamo svoje davčne obveznosti. Po drugi strani, pa si z izplačilom pokojninske rente iztržimo za polovico manjše davčne dajatve, a ob dejstvu, da se za določen čas, pač izplačuje mesečna pokojninska renta, recimo 5 do 10 letna, a bi po pravilih morala biti doživljenjska...
Za vse kar je zapisano zgoraj, je pri vsemu skupaj še kako pomembna in odločujoča starost zavarovanca. Tako nekdo, ki je izpolnil določilo o najmanj 10 letnemu ali 120 mesecev trajanju zavarovanja, nima pa še starosti 58 let ali pa druga možnost predčasnega izplačila dodatne starostne pokojnine pri 15 letnemu ali 180 mesečnemu trajanju zavarovanja in izpolnjenim 53 letom, nima niti mnogo možnosti izbire.
Ob dejstvu, da so bile prve pokojninske police sklenjene leta 2001, potem ta zadnja določba pomeni, da bi obdobje 15 let ali 180 mesecev sklenjenega pokojninskega zavarovanja, nastopilo šele v letu 2016.
Seveda gre pri pokojninskih družbah, zavarovalnicah in bankah, pričakovati odpore, ob sedanjih spremembah pokojninske zakonodaje in ob mnoštvu podanih zahtevkih za enkratne dvige privarčevanega denarja, vendar ne gre pričakovati, da bo kljub davčnim močno diskriminatornih določbam, omenjenih zgoraj, zavarovanec težko presodil, da bo svoja že tako nelikvidna sredstva, pustil v upravljanje znova njim, še za eno tako dolgo obdobje 10 letne nelikvidnosti. Zlasti pa to, ne, ob takšni doseženi donosnosti pokojninskih družb, zavarovalnic in bank in preostanek sredstev vsekakor usmeril v bolj donosne naložbe...
Ob že vsemu povedanemu, bi bilo potrebno dodati še sprejem novih določil Evropske direktive o izenačitvi zavarovalnih premij za ženske in moške, t.j."Unisex", ki so začele veljati z 22.decembrom 2012, kar je obvezujoče tudi za vse naše zavarovalnice, da tega dejavnike ne smejo več upoštevati pri določanju zavarovalnih premij.
Ta izenačitev zavarovalnih premij, pa žal vpliva tudi na višino izplačil pokojninskih rent. Zaradi višje smrtnosti so bili moški pred izenačitvijo upravičeni do višjih izplačil pokojninskih rent, saj na višino rent, ki so se izplačevale pred izvedbo ukrepov 22.decembra 2012 pa poenotenje nima vpliva. Nekateri izvajalci pokojninskih načrtov višine rent še niso poenotili, saj navajajo kot vzrok nejasno zakonodajo, saj pričakujejo, da bodo o poenotenju pokojninskih rent, za to pristojni organi dokončno stališče šele oblikovali...

Črpanje privarčevanih sredstev

ZPIZ-2 omejuje pravico do črpanja kolektivno privarčevanih sredstev pred upokojitvijo. Sredsteva se zavarovancu izplačajo v obliki pokojninske rente, v enkratnem znesku pa le, če je vsota teh sredstev manjša od 5.000 €. Kljub temu za sredstva, ki so bila vplačana do 31.12.2012, še naprej velja pravica do enkratnega izplačila po preteku 10 let. Razpolaganje z individualno privarčevanimi sredstvi ostaja nespremenjeno.

Kolikšni so dosedanji donosi dodatnega pokojninskega zavarovanja prikazuje spodnja tabela.
2002-2009 skupni donos /povprečni letni donos
* Pokojninska družba A - 55,96% /5,71%
* Skupna pokojninska družba - 50,00% /5,20%
* Prva osebna zavarovalnica - 51,84% /5,36%
* Kapitalska družba KVPS - 41,15% /4,40%

2005 - 2009 skupni donos /povprečni donos
* Kapitalska družba ZVPSJU - 19,47% /3,62%
www.pokojninskad-a.s...ega-stebra
www.dnevnik.si/poslo...1042312935

ZAJAMČEN DONOS:

Višina zajamčenega donosa po pokojninskem načrtu PN-SK-01 in PN-SK-02 je enaka 50 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom (zakonsko je predpisano minimalno 40 %).

DEJANSKO DOSEŽENA DONOSNOST:

2007 - 6,1%
2008 - (-3,7%)
2009 - 4,4%
2010 - 4,0%
2011 - 0,2%

leto 2007/ leto 2008/ leto 2009/ leto 2010/ leto 2011/
* Zakonsko predpisano (40 %) 1,6 % 1,8 % 1,8 % 1,4 % 1,4 %
* Skupna (50 %) 2,0 % 2,2 % 2,1 % 1,4 % 1,7 %
* Dejansko dosežena donosnost 6,1 % -3,7 % * 4,4 % 4,0 % 0,2 % **
* zavarovancem smo v letu 2008 kljub negativni doseženi donosnosti na pokojninske račune pripisali zajamčen donos v višini 2,18 %.
** zavarovancem smo v letu 2011 na pokojninske račune pripisali zajamčen donos v višini 1,7 %
www.skupna.si/si/808...donos.aspx

V prvem polletju letošnjega leta je bila donosnost ZVPSJU 4,81 %, donosnost v zadnjih 12 mesecih pa je znašala 3,92 %, kar je največ med vsemi domačimi pokojninskimi skladi. Dosežena donosnost ZVPSJU je tudi v primerjavi s primerljivimi pokojninskimi skladi v tujini med najvišjimi. Spodnja slika prikazuje 12-mesečno donosnost, ki so jo dosegli slovenski in dva tuja pokojninska sklada.

Modra žavarovalnica - KVPS - 2,31%
Modra zavarovalnica - ZVPSJU - 3,92%
ABanka (-0,21%)
Banka Koper (-0,04%)
Generali Leon 2 - 1,80%
Probanka (Delta) (-0,15%)
SODPZ - 3,56%
Adriatic Slovenica - 1,40%
Moja naložba - 0,72%
Pokojninska družba A - 2,45%
Prva osebna zavarovalnica - 1,46%
Skupna - 1,20%
Zavarovalnica Triglav - 2,17%
* Dexia Pension Defensive (-1,45%)
**Raiff Salzburg Pensions 0,5 - 3,72%
* Dexia Pension defensive – Belgijski vzajemni pokojninski sklad, primerljiv glede na strukturo naložb.
** Raiff Salzburg Pensions 0,5 – Avstrijski vzajemni pokojninski sklad, primerljiv glede na strukturo naložb.
www.modra-zavarovaln...-najvisji/
www.dnevnik.si/poslo...1042312935

TRILETNA DONOSNOST

Tudi v obdobju zadnjih treh let pokojninska sklada v upravljanju Modre zavarovalnice dosegata najvišjo donosnost; KVPS: 12,07 % in ZVPSJU: 12,24 %. Dosežena triletna donosnost ostalih pokojninskih skladov je, razen pri dveh, manjša od 10 %.
www.modra-zavarovaln...-najvisji/

OBLJUBE PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Informativni izračun dodatne pokojnine glede na višino privarčevanih sredstev

DOŽIVLJENJSKA RENTA - izplačuje se do do smrti zavarovanca

Stanje na računu:
3.000 € - 11,75 €
5.000 € - 19,59 €
10.000 € - 39,18 €
15.000 € - 58,77 €
20.000 € - 78,36 €
25.000 € - 97,95 €

PRVA RENTA - življenjska mešana renta z nezgodnim zavarovanjem*
Stanje na računu:
3.000 €
2 leti - 99,13 €
5 let - 43,81 €

5.000 €
2 leti - 171,04 €
5 let - 75,19 €
7 let - 55,91 €
10 let - 41,24 €

10.000 €
5 let - 153,64 €
7 let - 113,98 €
10 let - 83,80 €
15 let - 60,16 €
20 let - 48,40 €

15.000 €
5 let - 232,09 €
7 let - 172,04 €
10 let - 126,36 €
15 let - 90,57 €
20 let - 72,68 €
25 let - 62,02 €

20.000 €
5 let - 310,54 €
7 let - 230,10 €
10 let - 168,93 €
15 let - 120,98 €
20 let - 97,03 €
25 let - 82,75 €

25.000 €
5 let - 388,99 €
7 let - 288,17 €
10 let - 211,49 €
15 let - 151,39 €
20 let - 121,37 €
25 let - 103,49 €
* mešana renta vsebuje tudi doživljenjsko nezgodno zavarovanje za primer smrti s kritjem 4.000 € in pogrebnino v višini 4-kratnika rente

Izračun višine mesečne rente je narejen za osebo staro 60 let in pogojih v januarju 2013
* V izračunih ni upoštevanih izstopnih stroškov.
* Akontacija dohodnine ob izplačilu se ne obračunava, če je znesek rente manjši kot 160 €.
* V davčno osnovo se všteva 50% pokojninske rente.
* Znesek rente v dogovorjeni višini se izplačuje v dogovorjeni garantirani dobi.
* Dosmrtno ste zavarovani z plačilom 1 € za primer nezgodne smrti v višini 4.000 €.
* Ponudba rente zajema tudi pogrebnino, ki se izplača dedičem ob smrti zavarovanca, ne glede na to ali je smrt nastopila zaradi nezgodne ali naravne smrti.
* Če zavarovanec umre pred iztekom dobe, za katerega je bila renta podpisana, se renta do poteka zajamčene dobe izplačevanja izplačuje novemu upravičencu-dediču,ki ga ob podpisu rente navede zavarovanec.

Ob vsemu že povedanemu, pa je jasno tudi to, bi lahko v Sloveniji naredili analizo, koliko je dejansko takšnih delodajalcev, ki naj bi zaposlenim plačeval 83€ za pokojninsko zavarpvanje, potem takem, ko je jasno, da si tudi delodajalec odbije davek za premijo, ki jo plačuje po pokojninskemu načrtu svojemu zaposlenemu. Povrhu tega pa mora zaposleni, ki hoče plačevati del premije tudi iz neto plače, da bi si ta znesek lahko upošteval pri olajšavi dohodnine, pa še to samo od razlike do 5,884%. Ve pa se, da večina delodajalcev zaposlenemu plačuje, če sploh plačuje okoli 20 € na mesec, čeravno je že priporočljiva mesečna premija že precej višja...
zoran13 sporočil: 2.151
[#2005720] 12.02.13 22:46
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: zoran13 12.02.2013 22:54
MAKSIMALNI MINIMUM

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115 /05) ter na podlagi 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor sklada objavlja
S K L E P
o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2012 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 3/12), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2013 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2012, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2011, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,004 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 26,78 EUR.
www.uradni-list.si/_...013001-pdf
Stran 31
Stran 32

II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Tabelarni prikaz:
Premijskega razreda; Minimalne premije od 01.januarja 2013; Dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe in Skupna premija od 01.januarja 2013;

III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2013.
Ljubljana, dne 21. decembra 2012
Bojan Hribar l.r.
Predsednik
Odbora sklada

SAJ NI RES, PA JE!

BOGATSTVO REVŠČINE

Maksimalna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje:
Letno - 2.919,09 € - mesečno 234,92 €
Minimalna priporočena premija za dodatno pokojninsko zavarovanje:
Letno - 321,36 € - mesečno 26,78 €
brane sporočil: 2.069
[#2005796] 13.02.13 02:55 · odgovor na: Rac (#2004630)
Odgovori   +    0
[Rac]
Mislim, da se ta zakon spreminja na 2 leti. :)
Ta določila zakona se niso spremenila že 13 let!
anon-248322 sporočil: 1.501
[#2005863] 13.02.13 07:37 · odgovor na: brane (#2005796)
Odgovori   +    2
[brane]
> [Rac]
> Mislim, da se ta zakon spreminja na 2 leti. :)

Ta določila zakona se niso spremenila že 13 let!
Niso se spreminjala, ker za to ni bilo potebe. Ko se je iztekel 10 letni rok in so se ljudje odločali za enkrat izplačila, se je pojavila potreba, da se ga spremeni.

Pogobno, kot zakona, kot je ZUJF s katerim se je pričelo omejevati pravice ni bilo že 20 let. Pa je potem vseeno bil.

Nihče ne more vedeti na koliko časa se bodo v prihodnje spreminjali zakoni.
Ovid sporočil: 4.631
[#2005952] 13.02.13 08:24
Odgovori   +    2
A tole je reklama ?
murje sporočil: 3.724
[#2012575] 18.02.13 10:48
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: murje 18.02.2013 11:06
POKOJNINSKA DOBA BREZ DOKUPA

Prostovoljno zavarovanje je postalo nesmiselno

Uvedba pokojninske dobe brez dokupa, zaradi katere se bo marsikateremu samoplačniku prispevkov upokojitev močno oddaljila, je po oceni stroke ustavno sporna, saj posega v pričakovane pravice zavarovancev.

Ogorčeni zavarovanci ocenjujejo, da je uvedba pokojninske dobe brez dokupa protiustavna, saj naj bi retroaktivno posegla v njihove pravice.

Pokojninska reforma je vpeljala nov pojem, tako imenovano pokojninsko dobo brez dokupa. Ta velja samo za zaposlene, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne pa tudi tiste, ki si morajo pokojninsko zavarovanje plačevati prostovoljno, npr. dolgotrajno brezposelni in druge osebe brez obveznega pokojninskega zavarovanja. Zato bodo nekateri, ki so bili vsaj nekaj časa prostovoljno zavarovani, dobili pravico do starostne pokojnine precej kasneje, nekateri celo čez več let. O tem, koliko bo oškodovanih, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ne vedo, tudi zato, ker zakon dopušča nekaj izjem.
www.dnevnik.si/slove...nesmiselno
murje sporočil: 3.724
[#2014750] 19.02.13 16:22
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: murje 19.02.2013 16:38
ZADRŽEVANJE DENARJA ZAVAROVANCEV

Ob že vsemu povedanemu in med drugim tudi o temu, da zavarovanec po 10 letih oziroma pretečenih 120 mesecih varčevanja v prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, zapusti pokojninsko družbo, zavarovalnico ali banko in zahteva, svoja na njegovem osebnem računu zbrana sredstva. Prav sedaj potekajo na vse strani medijsko pozitivistična sporočila finančnih institucij, kako je pametno in oh in sploh, skleniti in varčevati za dodatno pokojnino. Res pa je tudi, da so nam naše obstoječe pravice ponovno omejili, na dvig denarnih sredstev, ki so zbrana na osebnih pokojninskih računih do 31.12.2012. Že tako ali tako smo imeli sredstva na osebnem pokojninskem računu ves čas nelikvidna vsaj 10 let. Kot že povedano so enkraten dvig sredstev obdavčili z 25 % akontacije dogodnine, 1% izstopne provizije in s tem, da gre preostalo izplačilo še v dohodnino, to izgleda takole:

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

S podpisom te izjave izjavljam, da sem seznanjen z vsemi posledicami v primeri izplačila sredstev in sicer, da se od zneska odbijejo 1% izstopni stroški, 25% akontacija dohodnine in da lahko sledi še dodatno doplačilo dohodnine v višini 16%. Pogoj za izplačilo je 120 mesecev vključenosti v primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V kolikor ta pogoj ob prejemu dokumentacije še ni izpolnjen, začne teči izstopni rok po izpolnitvi tega pogoja.

Enkratni dvig sredstev lahko vpliva tudi na socialne transferje v družini:
- višje plačilo vrtca (preskok enega razreda pomeni približno 450 € več plačila
- nižjo štipendijo ali izgubo štipendije otrok

Vrednost premoženja na dan 31.12.2012: 6.275,03 €
Izstopni stroški: 62,75 €
Akontacija dohodnine 25%: 1.553,07 €
Skupni odtegljaj ob nakazilu: 1.615,82 €
Izplačilo na TRR: 4.659,21 €
Možno doplačilo dohodnine zavezanca - dodatnih 16%: 993,96 €
Možni končni neto prejemek: 3.665,25 €
Možni skupni stroški: do 42 %

Z vsemi odbitki nam tako država pobere vsaj 25% akontacijo dohodnine ter doplačilo dohodnine v skupnem znesku 2.547,03 €, kar pomeni po današnjih cenah več kot 1 unčo zlata oziroma 62 g zlata,...

V tem smislu je takšna obdavčitev vlagateljev, ki varčujejo za svojo pokojnino, necivilizacijska, neetična in nehumana, posebej pa je jasno, kaj je mislil zakonodajalec, ko je v besedilo Splošnih pogojev za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje v 18.členu pod točko 3. zapisal tudi, da mora Zavarovanec oziroma upravičenec poleg davka navedenega v prvem ostavku tega člena plačati vse prispevke in davke, ki jih je ali bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja pogodbe. Posebej pa je to vprašljivo tudi v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi, ki jih ima vlagatelj, saj so med drugim življenjska naložbena zavarovanja po 10 letih vlaganj docela neobdavčena in na takšen način v priviligiranem položaju. Zato bi se bilo potrebno vprašati o morali in etiki zakonodajalcev in vse tistih sodelujočih, ki so sprejelo za vlagatelje takšne diskriminatorne odredbe in obdavčitve, ki samo še polnijo že tako prazne državne blagajne, žal še vedno na rovaš ubogega varčevalca.
Prav gotovo pa bi morali takšne naložbene produkte uvrstiti tudi med Najbolj nevarne naložbene produkte v Evropi, ki jih prav sedaj izbirajo, saj dosegajo in celo presegajo izvedene finančne instrumente, saj je pri teh meja obdavčenja in njihovi prodaji v 1 letu, še vedno previsokih 40%.
www.dangerous-finance.eu/
www.zps.si/osebne-fi...Itemid=667

IZPLAČILO Z ZADRŽAVANJEM SREDSTEV

* 30 dni + 92 dni + 30 dni = 152 dni
* teoretična predpostavka najdaljšega časovnega izplačila

Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

Po njihovi dikciji, bi, kolikor bi Prva osebna zavarovalnica d.d. danes prejela popolno dokumentacijo, potem bi bil prvi dan v naslednjem mesecu 01.03.2013, kar pomeni, da je zadnji dan tromesečnega roka 31.05.2013, po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo najkasneje do 30.06.2013,da gre za očitno zadrževanje denarja zavarovancev.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Informativni izračun dodatne pokojnine glede na višino privarčevanih sredstev

DOŽIVLJENJSKA RENTA - izplačuje se do do smrti zavarovanca

Stanje na računu:
3.000 € - 11,75 €
5.000 € - 19,59 €
10.000 € - 39,18 €
15.000 € - 58,77 €
20.000 € - 78,36 €
25.000 € - 97,95 €

PRVA RENTA - življenjska mešana renta z nezgodnim zavarovanjem*
Stanje na računu:
3.000 €
2 leti - 99,13 €
5 let - 43,81 €

5.000 €
2 leti - 171,04 €
5 let - 75,19 €
7 let - 55,91 €
10 let - 41,24 €

10.000 €
5 let - 153,64 €
7 let - 113,98 €
10 let - 83,80 €
15 let - 60,16 €
20 let - 48,40 €

15.000 €
5 let - 232,09 €
7 let - 172,04 €
10 let - 126,36 €
15 let - 90,57 €
20 let - 72,68 €
25 let - 62,02 €

20.000 €
5 let - 310,54 €
7 let - 230,10 €
10 let - 168,93 €
15 let - 120,98 €
20 let - 97,03 €
25 let - 82,75 €

25.000 €
5 let - 388,99 €
7 let - 288,17 €
10 let - 211,49 €
15 let - 151,39 €
20 let - 121,37 €
25 let - 103,49 €
* mešana renta vsebuje tudi doživljenjsko nezgodno zavarovanje za primer smrti s kritjem 4.000 € in pogrebnino v višini 4-kratnika rente

Izračun višine mesečne rente je narejen za osebo staro 60 let in pogojih v januarju 2013
* V izračunih ni upoštevanih izstopnih stroškov.
* Akontacija dohodnine ob izplačilu se ne obračunava, če je znesek rente manjši kot 160 €.
* V davčno osnovo se všteva 50% pokojninske rente.
* Znesek rente v dogovorjeni višini se izplačuje v dogovorjeni garantirani dobi.
* Dosmrtno ste zavarovani z plačilom 1 € za primer nezgodne smrti v višini 4.000 €.
* Ponudba rente zajema tudi pogrebnino, ki se izplača dedičem ob smrti zavarovanca, ne glede na to ali je smrt nastopila zaradi nezgodne ali naravne smrti.
* Če zavarovanec umre pred iztekom dobe, za katerega je bila renta podpisana, se renta do poteka zajamčene dobe izplačevanja izplačuje novemu upravičencu-dediču,ki ga ob podpisu rente navede zavarovanec.

Strani: 1