Zasebnost

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

murje sporočil: 5.120
Zadnja sprememba: murje 27.02.2024 10:47
MINIMALNA BRUTO PLAČA - 1.253,90 €

Minimalna plača v letu 2024 za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2024 dalje znaša 1.253,90 € bruto.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 6/24 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača v letu 2024 za polni delovni čas znaša 1.253,90 € in je za 50,54 € višja kot v letu 2023.

POVPREČNE BRUTO PLAČE

* Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.178,41 €), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.590,43 €).
Oktober 2023
live.finance.si/plac.../a/9019754
www.stat.si/StatWeb/...ndex/11562

Primer uskladitve osnovnih bruto plač:

1. od 1000 € do 1300 € = +12%
2. od 1301 € do 1700 € = +11%
3. od 1701 € do 2240 € = +9%
4. od 2241 € do 2599 € = +6%
5. od 2600 € do 2999 € = +5%
6. od 3000 € do 3399 € = +4%
7. od 3400 € do 3799 € = +3%
8. od 3800 € do / = +2,5%
Uskladitev: 31.03.2023

SAJ NI RES, PA JE?

KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE

Tarifna priloga h kolektivni prilogi za zavarovalstvo Slovenije

(2) Tarifne skupine lahko v podjetniških kolektivnih pogodbah vsebujejo tudi eno ali več podskupin.

(1) Najnižje osnovne plače (NOP) po posameznih tarifnih skupinah (TS) so naslednje:

TS/NOP v EUR

* I. - IV. - 950 €
* V. - 1.000 €
* VI./I. - 1.100 €
* VI./II. - 1.250 €
* VII. - 1.450 €
* VIII. - 1.900 €

(2) V najnižjih osnovnih plačah iz prejšnjega odstavka je vključen znesek uskladitve določen skladno z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004 - 2005.
(3) V podjetniških kolektivnih pogodbah se znotraj tarifnih skupin lahko določijo plačilni razredi.
Ljubljana, dne 1.decembra 2021

Podpisnika:
Predstavnik sindikatov
Sindikat Finančnih organizacij Slovenije
Maja Konjar
sekretarska
Predstavnik delodajalcev
Slovensko zavarovalno združenje
mag.Maja Krumberger
direktorica
pisrs.si/Pis.web/pre...id=KOLP585
www.zds.si/sl/o-zds/...slovenije/

BOB DNEVA

"Strašljivo je, da lahko finančna industrija obvladuje vlado, poslance, medije ... in je prepričana, da lahko počne karkoli."
Matjaž Sušnik, predsednik Združenja Frank
Ponedeljek, 28.10.2019
www.vecer.com/vecerp.../bob-dneva

BOB DNEVA

Breda Črnčec, sindikalistka: "S plačo, ki jo prejemajo najnižje plačani delavci, namerno ustvarjamo revščino že zaposlenih delavcev, kar je nedopustno."
23.08.2022
www.vecer.si

BOB DNEVA

"Potrebujemo nov plačni model, ki bi reševal anomalije, da nekateri zaposleni dobijo plače, ki so nižje od minimalne, delodajalci pa jim plačujejo dodatek do minimalne plače."
Boris Frajnkovič, Sindikat kmetijstva in živilske industrije
Torek, 25.oktobra 2022
www.vecer.com

BOB DNEVA

"Naj država vzame manj, da bodo lahko ljudje dobili več denarja in ne bodo zapuščali države. Ni nobene bojazni, da bi podjetja na račun tega obogatela, saj vse vlagamo v razvoj in nove stroje."
Štefan Pavlinjek, podjetnik
Petek, 02.december 2022
www.vecer.com

BOB DNEVA

"Sestavine so se podražile, delovna sila, najemnine. Nastala je veriga, ki jo je težko prekiniti. Prisiljen si dvigniti cene. Če želiš normalno delovati, je to neizogibno."
Dejan Lazić, gostinec
Sreda, 31. januar 2024
vecer.com/bob-dneva

BOB DNEVA

Zaradi naše preteklosti in sedanjosti menim, da smo najuspešnejši evropski narod 20. stoletja, ne vem pa, ali bomo tudi 21. stoletja. Potrudimo se."
Janez Škrabec, direktor
Sobota, 03.februarja 2024
vecer.com/bob-dneva

IZJAVE ZNANIH
V spopadu morale in denarja, denar redko izgubi.
Shirley Chisholm, političarka
www.poslovni.hr

SAJ NI RES, PA JE!

Imate enkratno priložnost, da se vam zgodovina nasmehne, lahko pa se tudi razjoče nad vami.
Stane Kavčič, Dnevnik in Spomini, 1988, str.625